Âm đạo phát ra tiếng kêu

Âm đạo phát ra tiếng kêu là lấy chứng bệnh có hơi từ âm đạo chuyền ra, có tiếng ồm ộp. Tiếng vang trong cửa mình là liên tục giống như trung tiện ở hậu môn, nhưng lại không có mùi hôi của trung tiện, thường do lúc biến đổi tư thế (từ đứng mà ngồi xuống hoặc là xoay dời) có tiếng liên tục. Bệnh này chủ yếu là do vị phủ táo thực, khí chạy đến cửa mình, hoặc bệnh lâu ngày bản hư trung khí bất túc, khí hư hạ hãm tới vị khí tiết xuống, hoặc thận hư bất cố tột bậc làm cho khí tiết xuống, hoặc đàm ẩm nội đình, dịch của vị không thể tới dưới, hoặc ở trong có thấp kiêm bị ngoại phong đến nỗi âm hộ có tiếng bùm bụp như trung tiện. Lâm sàng có thể chọn bài thuốc dưới đây chữa chứng đó.âm đạo phụ nữ phát ra tiếng kêu

Các bài thuốc chữa âm đạo phát ra tiếng kêu

BÀI 1:

         Ô mai, Hoài sơn dược, Tông () nhân, mỗi thứ 30gr, Bạch thược 20gr, Cam thảo15gr, Thục tiêu, Can khương, Quế chi, Hoàng bá, mỗi thứ 6gr, Tế tân, Xuyên Hoàng liên,  mỗi thứ 4,5gr, Đương quy, Đảng sâm, rnỗi thứ 9gr.

Cách dùng: sắc nước uống, mỗi ngày 1 lễ, Phân 2 lần uống.

Thuyết minh: Phương này dùng ở can uất phong động, khí cơ thăng giáng mất thường làm cho âm đạo kêu.

BÀI 2:

Thịt dê 30gr (đun với nước nhừ như hồ loãng), Đương quy (tẩm rượu) sao tán mịn 90gr, Bạch truật (sao với đất) tán bột 90gr, Bột Sơn dược 60gr. bột Đỗ trọng (sao nước muối) 60gr, Gạo nếp trắng 500gr.

Cách dùng: Đem thuốc trên giã thành bánh, sấy khô nghiền nhỏ mịn, luyện mật làm viên. Mỗi lần uống 1 viên (sách không ghi trọng lượng), một ngày 3 lần uống.

Thuyết minh: Phương này dùng ở âm đạo phát ra tiếng kêu. Như bệnh nhân Mao… 31 tuổi, sau khi đẻ 3 tháng trong âm đạo có tiếng kêu quát quát, như dạng hậu môn trung tiện, sắc mặt không tươi, môi nhạt, móng tay trắng, hụt hơi mệt mỏi kéo dài, không có sức, lưỡi nhạt, rêu lưỡi trắng mỏng, mạch trầm tế, chứng thuộc can kinh huyết hư đưa đến, nên dưỡng can tư thuỷ, uống phương trên 1 liều, dứt âm kêu.

BÀI 3:

Long đảm thảo, Thổ phục linh, Hoa mào gà, Mạch đông, mỗi thứ đều 12gr, Hoàng cầm, Sài hồ, Đương quy, Sinh địa, Nguyên sâm, Xa tiền tử (bọc vài), mỗi thứ l0gr, Cam thảo 6gr

Cách dùng: sắc với nước, mỗi ngày 1 tễ, phân làm 2 buổi sớm và tối uống.

Thuyết minh: Phương này có đủ công hiệu sơ can, thanh nhiệt lợi thấp. Dùng hợp ở can kinh thấp nhiệt làm âm kêu.

BÀI 4:

Sinh Hoàng kỳ 15gr, Phục linh 15gr, Quế chi 6gr, chích Cam thảo 6gr, Bạch thược , Đương quy l0gr, Thăng ma 4,5gr, Cam tùng 9gr, Phật thủ 9gr, sinh Long cốt 30gr, sinh lệ 30gr, Đường phèn 3 thìa.

Cách dùng: sắc nước uống, mỗi ngày 1 tễ, phân làm 2 lần uống.

Thuyết minh: Phương này dùng hợp ờ tỳ hư khí hãm, khí huyết bất túc làm âm vật kêu.

BÀI 5:

Mật ong 30gr, Dầu hương 6gr.

Cách dùng: Sáng sớm bụng đói, rót nước sôi vào uống, mỗi ngày 1 lần

Thuyết minh: Phương này dùng hợp ở âm đạo kêu.

BÀI 6:

Quất bì, Quế chi, Chi thực, Bội lan, mỗi thứ đều 9gr, Bán hạ 12gr, Phục linh 12gr, Sinh hương 3 lát.

Cách dùng: sắc nước uống, mỗi ngày 1 tễ, phân 2 lần uống.

Thuyết minh: Phương này có đủ hiệu lực ôn dương lý khí, hóa ẩm, dùng hợp ở ăn đồ tươi sống làm âm vật kêu

BÀI 7:

Tiểu hồi hương, Diên hồ sách, Đương quy, Ô dược, Xích thược, mỗi thứ đều 12gr, Can linh, Bồ hoàng (bọc vài sắc), Ngũ linh chi, mỗi thứ đều l0gr, Nhục quế 6gr, Xuyên khung Đan sâm, Xuyên tục đoạn, ích mẫu thảo, mỗi thứ đều 30gr.

Cách dùng: sắc nước uống, mỗi ngày 1 tễ, phân 2 lần uống.

Thuyết minh: Phương này có đủ công hiệu ôn kinh tán hàn, hoạt huyết hành khí. Dùng ở hàn ngưng bào cung làm âm vật phát tiếng kêu.

BÀI 8:

Mỡ lợn 250gr, 3 nhúm tóc rối to như quả trứng gà.

Cách dùng: Đem tóc rối rửa sạch dầu và bụi, tiện mỡ vào đun lên, tóc tan ra thì thuốc phân làm 2 lần uống.

Thuyết minh: Phương này có tác dụng nhuận táo thông tiện, dùng hợp ở vị trường táo âm kêu. Như Cao Thị X, 28 tuổi, sau kết hôn nửa năm, trong âm đạo có thể khí bài ra, ăn không biết ngon, bụng dạ căng tức, phân bí kết, nước tiểu vàng đỏ, lưỡi hồng, rêu lưỡi vàng mạch hoạt có sức. Sau khi uống 3 tễ phương trên, phân thông, âm dứt kêu..

BÀI 9:

Đảng sâm, Phụ Tử, Đại hoàng, mỗi thứ đều 9gr, Can khương, Đương quy, mỗi thứ đều …….., Mang tiêu 12gr, Chích cam thảo 3gr.

Cách dùng: sắc nước uống, mỗi ngày 1 tễ, phân 2 lần uống.

Thuyết minh: Phương này dùng hợp ở dương hư khí trệ, hàn nhiệt thác tạp mà âm kêu.

BÀI 10:

Thục địa, Sơn dược, Phụ tử phiến (sắc trước), mỗi thứ đều 30gr, Đan bì 15gr, Phục linh l0gr, Trạch tả l0gr, Sơn thù 12gr, Nhục quế 3gr (nghiền mịn đổ vào lúc uống).

Cách dùng: sắc với nước, mỗi ngày 1 tễ, phân làm 2 lần uống.

Thuyết minh: Phương này dùng hợp ở thận dương hư suy làm âm kêu.

BÀI 11:

Bạch thược 30gr, Đương quy thân l0gr, Cam thảo l0gr, Thục địa 15gr, Hồng táo 15gr, Ngưu tất 5gr.

Cách dùng: sắc nước uống.

Thuyết minh: Phương này dùng hợp ở âm kêu.

BÀI 12:

Mỡ lợn 90-120gr, Tóc rối 1 nắm, Thăng ma 1,5gr, Sài hồ 3-6 gr.

Cách dùng: sắc nước uống.

Thuyết minh: Phương này dùng hợp ở âm đạo kêu.

BÀI 13:

Hoàng kỳ 30gr, Đảng sâm 30gr, Thăng ma 12gr, Bạch truật 12gr. Trần bì 12gr, Cam thảo 6gr, Đương Quy 18gr.

Cách dùng: sắc nước uống, mỗi ngày 1 tễ, phân làm 2 lần uống vào sớm và tối.

Thuyết minh: Phương này dùng hợp ở khí hư âm kêu.

BÀI 14:

Chích Hoàng kỳ, Đại táo, Chích cam thảo, Đương quy, mỗi thứ 12gr. Nhân sâm, bạch truật, Chích Thăng ma, mỗi thứ đều l0gr, Trân bì 6gr, Sài hồ 6gr, Nhục quế 3gr.

Cách dùng: Sắc nước uống, mỗi ngày 1 tễ, phân 2 lần uống.

Thuyết minh: Phương này dùng hợp ở khí hư hạ hãm làm âm kêu.

BÀI 15:

Thăng ma 2,4gr, Hoàng kỳ 2,4gr, Cam thảo tiêu 4,5gr, Ngũ vị tử 4,5gr, Bạch thược 6gr, Bạch truật 6gr, cẩu tích, Ba kích thiên, Thỏ ty tử, Phúc bồn tử, mồi thứ đều 9gr.

Cách dùng: sắc nước uống, mỗi ngày 1 tễ, phân làm 21ần uống.

Thuyết minh: Phương này dùng hợp ở âm kêu, chứng thuộc thận khí khuy tổn trung khí hạ hãm. Uống liền 3 tễ khỏi.

BÀI 16:

Bách hợp 30gr, Bạch thược 18gr, Sinh địa 24gr, Kê huyết đăng 24gr, Hoàng tinh 12gr, Kim linh tử 12gr, Cam thảo l0gr, Bắc sa sâm, nguyên hồ, Ngân hoa, Liên kiều, mỗi thứ đều 9gr, Dạ giao đằng 15gr.

Cách dùng: Sắc nước uống mỗi ngày 1 tễ, phân làm 2 lần uống.

Thuyết minh: Dùng ở âm kêu, chứng thuộc âm tân bất túc, can khí hữu dư.

BÀI 17:                         .

Bắc Sa sâm l0gr, Mạch đông 10gr, Đương quy, Câu kỷ tử, Cam thảo, mỗi thứ đều 9gr, Bạch thược, Dạ giao đằng, Hoài sơn dược, Đại táo, mỗi thứ đều 15gr.

Cách dùng: sắc nước uống, mỗi ngày 1 tễ, phân làm 2 lần uống.

Thuyết minh: Phương này dùng hợp ở âm đạo phát ra tiếng kêu, chứng thuộc can khí nghịch loạn, tướng hỏa bất tế, hiệu quả đẹp nhất.

Xem thêm bài viết âm hộ phì hơi

Chữa sa tử cung

Chào bạn! Bạn đang bị bệnh sa tử cung? Bạn đã chữa nhiều nơi, nhiều phương pháp mà vẫn không khỏi? Bạn rất ngại phải phẩu thuật vì lo sợ biến chứng ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt tình dục của bạn? Chất lượng cuộc sống của bạn bị giảm? Bạn đang tìm đúng địa chỉ để chữa dứt điểm căn bệnh sa sinh dục này!

Tôi là bác sĩ đông y Nguyễn Như Hoàn. Phụ trách phòng khám đông y Hoàn Xuân Đường. Hôm nay tôi chia sẽ với bạn phương pháp chữa bệnh sa tử cung bằng bài thuốc gia truyền hiệu quả cao mà tôi đã áp dụng để chữa cho rất nhiều bệnh nhân bị bệnh này  khỏi.

Tên gọi của Sa sinh dục:

Sa sinh dục thường gọi là sa tử cung hay sa dạ con. nhưng thực tế không chỉ sa dạ con mà thường cả bàng quang và trực tràng sa vào trong âm đạo. Trường hợp nặng, các tạng trên có thể sa ra ngoài âm đạo. Do đó người ta gọi là sa sinh dục. Đông y gọi là âm đỉnh, âm thoát, âm trĩ

Nguyên nhân chính

 • Thường gặp ở phụ nữ sau sinh, phụ nữ sinh đẻ nhiều, cơ thể yếu, sau sinh đẻ lao động sớm vì tử cung sau một tháng sau khi sinh đẻ vẫn còn to và nặng, trong khi các cơ và các dây chằng nâng đỡ vẫn còn yếu mềm, làm dạ con dễ bị sa xuống dưới.
 • Lao động quá nặng
 • Người suy nhược: bị bệnh mãn tính, suy dinh dưỡng, hay gặp ở phụ nữ có cơ âm đạo tử cung yếu, dây chằng sinh dục và hệ cơ đáy chậu yếu
 • Người giàsa tử cung

Triệu chứng chính của sa tử cung

Bệnh có 3 mức độ:

 • Độ 1: Sa tử cung nhưng vẫn nằm trong âm đạo
 • Độ 2: Sa tử cung: tử cung mấp mé cửa mình mỗi khi làm việc nặng, đi đứng nhiều. Nằm nghỉ ngơi, dạ con tự co lên.
 • Độ 3: Sa toàn bộ ra ngoài âm đạo: dạ con tụt xuống, lòi ra ngoài âm hộ, to bằng quả trứng gà hoặc vịt, màu hồng khi không viêm ( nếu viêm thì ướt và màu đỏ) . Nằm nghỉ ngơi, dạ con không tự co lên. Lấy tay nhét đẩy vào âm đạo, dạ con vào được. Nhưng khi đứng dậy làm việc một lúc, nó lại thoát ra ngoài. Có thể viêm nhiễm gây loét.

Có thể bạn sẽ thấy cảm giác tỳ nặng xuống, căng tức vùng âm hộ ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của bạn.

Ban đầu kích thước khối sa nhỏ, sa không thường xuyên, xuất hiện khi lao động nặng hoặc đi lại nhiều, nằm nghỉ khối sa tụt vào trong âm đạo hoặc tự đẩy lên được

Càng về sau khối sa càng to, sa thường xuyên, không tự đẩy lên được nữa.

Ngoài ra tùy mức độ sa nhiều hay sa ít, mới sa hay sa lâu còn có các biểu hiện như đau lưng, đái dắt, són đái, có khi đại tiện khó, khí hư, chảy máu viêm loét thường gặp ở bệnh nhân sa lâu ngày, mức độ nặng …

Đây là những vấn đề bạn thường gặp?

redcross50x501 Bạn cảm thấy như có một khối vật tụt ra từ âm đạo, khi đứng lâu, ho, đại tiểu tiện hoặc lao động, khối đó càng tụt ra, sau khi nằm nghỉ thì nó lại co lại.

redcross50x501 Khối tụt ra ngày càng to và không thể tự co lại được nữa. Cuối cùng thì hễ đứng lên là lại tụt.

redcross50x501 Bạn lo lắng hoang mang không biết đi khám và điều trị ở đâu, bằng phương pháp như thế nào

redcross50x501 Bạn sợ điều trị bằng tây y sẽ có biến chứng và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt vợ chồng …

Hiện tây y nội khoa chưa có thuốc gì chữa được bệnh sa sinh dục. Trường hợp nặng thường được chỉ định phẩu thuật ngoại khoa phục hồi thành âm đạo, đeo vòng đẩy tử cung lên, mổ tái tạo âm đạo hoặc bít hẳn. Nặng hơn nữa phải mổ cắt luôn tử cung.

Bệnh nhân nếu sa tử cung ở mức độ nhẹ cũng nên điều trị sớm, không nên chủ quan, nếu để lâu sẽ nặng thêm.

Sa tử cung ảnh hưởng như thế nào?

 • Bệnh không gây nguy hiểm nhưng ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của bệnh nhân: sức khỏe, đời sống sinh hoạt vợ chồng: Gây ra tâm lý mặc cảm khi gần chồng và mất dần tình cảm chăn gối với chồng. và hạn chế khả năng lao động làm việc nhất là khi bệnh nặng
 • Nhiều người sa sinh dục nhưng kinh nguyệt vẫn bình thường và vẫn có khả năng có thai. Những phụ nữ này dễ bị sẩy thai và đẻ non
 • Chảy máu, khí hư ra nhiều do cổ tử cung viêm nhiễm, cọ xát, làm người bệnh đi lại khó khăn, hạn chế lao động

Chữa sa tử cung thường phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Thăng đề giúp các tổ chức sinh dục về vị trí cũ
 • Chống viêm, Chống loét, Chữa khí hư
 • Giảm và hết các triệu chứng khác kèm theo

Điều trị sa tử cung

Trước đây, Để điều trị bệnh sa sinh dục, các bác sĩ thường dùng phương pháp cắt tử cung, khâu treo bàng quang, làm lại thành trước và sau âm đạo hoặc phẫu thuật bịt âm đạo. Như vậy, đồng nghĩa với việc loại bỏ người bệnh khỏi “cuộc chơi yêu đương” chấm dứt “chuyện yêu” của người phụ nữ, khiến người phụ nữ luôn mặc cảm, đánh mất đi hạnh phúc làm vợ, làm mẹ của họ và gặp nhiều biến chứng.

 • Vì bệnh sa tử cung tây y chưa có thuốc chữa, chủ yếu chỉ dựa vào phẩu thuật khi sa sinh dục nặng. Trường hợp nặng thường được chỉ định phẩu thuật phục hồi thành âm đạo, đeo vòng đẩy tử cung lên, mổ tái tạo âm đạo hoặc bít hẳn. Nặng hơn nữa phải mổ cắt tử cung
 • Điều trị bằng tây y chi phí cao
 • Nếu điều trị bằng ngoại khoa thì chỉ chữa ngọn, không chữa được gốc và bênh nhân sau mổ thường ảnh hưởng tới sinh hoạt, lao động và sức khỏe đấy là chưa kể đến những tai biến do phẫu thuật và những biến chứng hoặc phiền toái cho bệnh nhân sau mổ.
 • Bệnh sa sinh dục độ 1 và 2 Nội khoa tây y không có thuốc chữa. Chữa bằng đông y là đương nhiên sẽ giúp người bệnh giữ được dạ con, quan hệ  tình dục và vẫn sinh nở bình thường, với điều kiện người bệnh phải điều trị sớm. Với bài thuốc phối hợp tốt mang lại hiệu quả cao đã được tôi đúc rút từ nhiều năm kinh nghiệm chữa bệnh sa tử cung.

Sa tử cung là một bệnh không nguy hiểm đến tính mạng người phụ nữ, nhưng là một bệnh ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, công tác, lao động, tâm lý của người phụ nữ, cần được điều trị kịp thời

TÁC DỤNG CỦA BÀI THUỐC

Chữa được:

arrow (11)Sa sinh dục mức độ 1 và 2

arrow (11)Sa sinh dục độ 3 nhưng không thể phẩu thuật do bệnh nhân bị các bệnh chống chỉ định phẩu thuật như bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường, huyết áp cao, thiếu máu …

arrow (11)Chữa các viêm nhiễm phụ khoa khí hư, Tăng cường sức khỏe, nâng cao thể trạng bệnh nhân

ico (4)Thuốc có các đặc điểm như sau:

arrow (10)Thời gian uống thuốc kéo dài do đó bệnh nhân cần kiên trì chịu khó điều trị trong khoảng 2-3 tháng

arrow (10)Thuốc gồm thuốc thang sắc uống + Thuốc bột tán uống + Thuốc bột bôi đắp

arrow (10)Kiện tỳ, ích khí (làm khỏe mạnh các bộ máy tiêu hóa sinh dục nên tăng cường sức chống đỡ của cơ).arrow1-red

LIÊN HỆ NGAY BÁC SĨ HOÀN: 0972333003

YÊU CẦU TRONG KHI CHỮA BỆNH:

yes (1) Trong quá trình điều trị bệnh nhân phải được nghỉ ngơi, kiêng giao hợp, tránh lao động nặng.

yes (1) Không ngồi xổm, cười nói to

yes (1) Kiêng ăn: Tôm tép, cua đồng, thịt chó. Đồ ăn tanh, nóng như tiêu ớt

yes (1) Tránh lo lắng, suy nghĩ, căng thẳng, mất ngủ…

yes (1) Giữ gìn vệ sinh

NÊN LÀM:

ico Ăn uống đầy đủ dinh dưỡng

ico Tập thể dục:

 • Bệnh nhân ngồi tự nhiên, rồi luyện tập động tác nín đi tiêu và đi tiểu, cứ làn lượt nín rồi buông thỏng, làm mỗi ngày 2-3 lần, mỗi phút 10 lần.
 • Nằm ngữa bỏ xuôi tay, chân duỗi thẳng bàn chân không chạm gót xuống nền, lần lượt đưa từng chân lên xuống

LƯU Ý khi uống thuốc: Sẽ hướng dẫn cụ thể khi bạn nhận được thuốc

YÊU CẦU SAU KHI CHỮA BỆNH:

redcross50x501 Trong khi ở cữ tránh lao động nặng, không lên dốc hoặc leo cao, mang vác nặng. Sau đẻ không nên lao động quá sớm và quá nặng. Chống táo bón

redcross50x501 Không đẻ dày (đẻ nên cách xa 3 -5 năm). Không đẻ nhiều, mỗi phụ nữ chỉ nên đẻ 1 – 2 con.

redcross50x501 Phải được đỡ đẻ ở những nơi an toàn và đỡ đẻ đúng kĩ thuật

HIỆU QUẢ CỦA BÀI THUỐC

Bài thuốc là sự kết hợp giữa các bài thuốc gia truyền của tôi đã điều trị thành công cho rất nhiều ca Sa tử cung khỏi hẳn.

Tới năm 2014, đã có hàng trăm bệnh nhân chữa khỏi hẳn bệnh sa tử cung, trong số đó con số tái phát rất nhỏ. Phần lớn các bệnh nhân đến chữa do được giới thiệu từ những bệnh nhân đã chữa khỏi bệnh.

Có những địa phương số lượng người bệnh giới thiệu truyền miệng tới chữa rất đông như ở Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Nam, Sơn La, Điện Biên, Quảng Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Yên Bái, Tuyên Quang, Khánh Hòa, Lâm Đồng,  Đắk Lắc, Đắk nông, TP Hồ Chí Minh…

Bệnh nhân ở xa có thể gửi thuốc qua đường bưu điện

hành động ngay

Liên hệ ngay bác sĩ Hoàn: 0972333003 

Lưu ý: Bạn không nên liên hệ tôi nếu bạn thực sự không muốn quyết tâm chữa khỏi bệnh sa sinh dục

toi-mua-ngay-cam-1

mui-ten-xanh

Liên hệ chữa bệnh sa sinh dục:

PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y HOÀN XUÂN ĐƯỜNG

Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ an

Bác sĩ: Nguyễn Như Hoàn

Điện thoại: 0972333003 – 0388921646

 

Hình thức thanh toán
Bạn có thể thanh toán 1 trong các hình thức sau:

MUI TENĐến trực tiếp tại phòng khám

Địa chỉ: Phòng khám đông y Hoàn Xuân Đường. Khối 3, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

MUI TENThanh toán chuyển khoản qua ngân hàng

Bạn đến bất kỳ ngân hàng nào ở Việt Nam để chuyển tiền theo thông tin bên dưới (bạn không nhất thiết phải có tài khoản ngân hàng)
Thanh toán chuyển khoản qua thẻ ATM

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Nghi Lộc, Nghệ an

Số tài khoản : 3607205131412

Tên tài khoản: Nguyễn Như Hoàn
—————————————————————————————

Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Thành Phố Vinh

Số tài khoản : 14021384118011

Tên tài khoản: Nguyễn Như Hoàn
 ————————————————————————————–
MUI TENThanh toán qua bưu điện:

Thanh toán sau khi nhận được thuốc: Bạn sẽ thanh toán trực tiếp cho nhân viên bưu điện sau khi giao thuốc.

toi-mua-ngay-cam-1

Điện thoại: 0972333003 – 0388921646

Phòng khám đông y

SƠ ĐỒ CHỈ DẪN ĐƯỜNG ĐẾN PHÒNG KHÁM

Danh mục bệnh sản hậu

Danh mục chữa một số bệnh sản hậu bằng đông y Sau đẻ chóng mặt hoa mắt choáng váng Sản hậu ngủ hay mơ, nói nhảm Phụ nữ sau khi đẻ không nói được Sau sinh ra nhiều mồ hôi Sản hậu trúng phong Sau đẻ từ khớp gối đến bàn chân sưng … [Continue reading]

Danh mục một số bệnh phụ khoa khác

Danh mục một số bệnh phụ khoa khác   Ban trắng ở bộ phận sinh dục Ngứa bộ phận sinh dục Chữa bệnh vô sinh ở phụ nữ bằng đông y Vô sinh nữ Không thụ thai Phụ nữ vô sinh Viêm phần phụ mãn tính Ung thư cổ tử cung Ung thư buồng … [Continue reading]

Không thụ thai

chứng không thụ thai

KHÔNG THỤ THAI Phụ nữ ở tuổi sinh đẻ mà khi kết hôn 3 năm, phía nam giới vô bệnh mà vẫn không thụ thai gọi là chứng " Không thụ thai " . Sau khi kết hôn không thụ thai bụng dưới có hòn cục, lạnh và đau, gặp nóng thì dễ chịu, hành kinh chậm, sắc tối, … [Continue reading]

Sa tử cung

sa tử cung

SA TỬ CUNG   Chứng này chỉ phụ nữ  bị Sa tử  cung, thậm chí bị lòi ra cả ngoài âm đạo. Vách âm đạo sa ra ngoài âm đạo cũng thuộc phạm vi chứng này. Sa tử cung nếu kiêm cả chứng huyết băng lượng nhiều, sắc đỏ, mỏi mệt đoản hơi, lưỡi nhạt, … [Continue reading]

Ban trắng ở bộ phận sinh dục

Ban trắng ở phụ nữ

BAN TRẮNG Ở BỘ PHẬN SINH DỤC NỮ     Chứng này chỉ bộ phận sinh dục phụ nữ có bệnh biến nhăn nheo và có sắc trắng. Bộ phận sinh dục nữ có ban trắng đau nhói ngứa lạ lùng nhất là về ban đêm. Lớp da ở phía ngoài bộ phận sinh dục khô ráo dầy thêm … [Continue reading]

Ngứa bộ phận sinh dục

ngứa bộ phận sinh dục 2

NGỨA BỘ PHẬN SINH DỤC Chứng này là chỉ bề ngoài hoặc âm đạo của nữ  giới ngứa ngáy. Người mắc bệnh thường kèm theo cả chứng viêm phần phụ Đới hạ với mức độ khác nhau, vì vậy nên tham khảo các chứng " Hoàng đới", " Bạch đới", " Xích đới". Ở người … [Continue reading]

Chứng hoàng đới – khí hư màu vàng

Hoàng đới

CHỨNG HOÀNG ĐỚI Âm đạo phụ nữ bài tiết ra chất nước vàng dính dầm dề không dứt, đôi khi có mùi tanh hôi gọi là "Hoàng đới". Đới hạ lượng nhiều sắc vàng xanh như mủ, mùi hôi kiêm chứng tiểu tiện vàng xẻn hoặc đại tiện khô kết là do Thấp nhiệt dồn … [Continue reading]

Âm đạo tiết dịch

Bạch đới

BẠCH ĐỚI    Âm đạo của phụ nữ tiết ra chất dịch màu trắng dính, lượng nhiều thành dây dài như  cái đai gọi là bạch đới.    Bạch đới nhiều, chất dính, không có mùi gì đặc biệt, suốt ngày không dứt,ăn không thấy ngon, mệt mỏi, yếu sức, đại tiện … [Continue reading]